رئیس پژوهشکده

نام و نام خانوادگی : ثمینه بهادری جهرمی

:سوابق تحصیلی 

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم آغازدوره مهرماه ۱۳۸۱ وپایان دوره بهمن ماه ۱۳۸۴ با گذراندن دروس اصلی  از قبیل نظریه های جامعه شناسی ۱و ۲/ قشربندی نظام اجتماعی۱ و۲/ برنامه ریزی شهری /جامعه شناسی شهری /جامعه شناسی روستایی/ تئوری های برنامه ریزی/ مبانی جمعیت شناسی/ جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی /تحلیل جمعیت/ مبانی انسان شناسی/ برنامه ریزی حمل ونقل/ آمار در علوم اجتماعی / اصول علم سیاست / جغرافیای انسانی / ارزشیابی طرح ها  وبرنامه ها/ برنامه ریزی عمرانی/ روش تحقیق نظری/ روش تحقیق عملی و... دوره را به پایان رساند.

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم آغاز دوره ۱۳۸۹ وپایان دوره تیر ماه ۱۳۹۱ با گذراندن دروس تخصصی نظیر: نظریه های پیشرفته جامعه شناسی ۱و۲/جامعه شناسی دین/تاریخ تفکر اجتماعی / روش تحقیق ۱و۲و... با معدل ۱۸.۸۵ دوره را به پایان رساند.

مقطع دکتری رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی گروهها دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. آغاز دوره ۱۳۹۲ و پایان دوره دی ماه ۱۳۹۵ با گذراندن دروس تخصصی نظیر: تلفیق نظریه های جامعه شناسی/جامعه شناسی خانواده / جامعه شناسی گروه / روش تحقیق کیفی کمی۲/  نقد نظریه های جامعه شناسی/ جامعه شناسی هنر/ جامعه شناسی زنان/ جامعه شناسی احساس و... به پایان رساند.

موضوع تحقیق عملی و پایان نامه :

بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان اززمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران(مطالعه اسنادی تاریخی و تحلیل محتوا) با راهنمایی دکترمجید رضا کریمی دوره کارشناسی با کسب نمره ۲۰ به پایان رساند.
بررسی رابطه بین فرهنگ کار و بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی پالایشگاه بندرعباس۱۳۹۰  (مطالعه میدانی) با راهنمایی دکترمجید رضا کریمی دوره کارشناسی ارشد با کسب نمره ۱۸ بدون چاپ مقاله به پایان رساند.
مطالعه جامعه شناختی شیوهاهای غیر سنتی همسر گزینی در بین جوانان شهر جهرم با راهنمایی دکتر اسماعیل جهانبخش و مشاوره دکتر شاپور بهیان با کسب نمره ۱۹.۵۰ به پایان رساند..
تحقیقات مورد مطالعه در دوره کارشناسی :

 بررسی فضای سبز شهری و مطابقت آن با استانداردهای جها نی مطالعه موردی شهرجهرم  با راهنمایی دکتر مجید رحیمی  (مطالعه میدانی)
بررسی تضاد فضای شهری بر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بین بافت قدیم  وجدید محله کلوان  شهر جهرم با راهنمایی دکتر مجید رحیمی (مطالعه میدانی)
بررسی فضای سبز شهری و مطابقت آن با سرانه ملی شهرجهرم با راهنمایی مهندس ربیعی زاده( مطالعه میدانی).
بررسی وضعیت شهرنشینی مطالعه موردی شهرجهرم  با راهنمایی مهندس سیاوش قزلی (مطالعه میدانی).
بررسی حومه نشینی  و شهر روستاها مطالعه موردی نظام آباد شهر جهرم با راهنمایی دکتر ناصر کرمی (مطالعه میدانی).
بررسی بزرگترین منابع آلود ه کننده  محیط زیست درجهان وایران با راهنمایی دکتر مجید رضا  رحیمی (مقاله وکنفرانس).
مطالعه آسیب های اجتماعی  ناشی از بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان ایرانی با راهنمایی دکتر علیرضا خدامی (کنفرانس).
گذری بر زندگی فاطمه زهرا وترویج الگوی ازدواج ساده ایشان در بین جوانان به راهنمایی دکتر نصرالله میمنه(کنفرانس و مقاله برگزیده دفتر بسیج وفرهنگ اسلامی دانشگاه).
بررسی عوامل اجتماعی،فرهنگی واقعه عاشورا با راهنمایی دکتر نصرالله میمنه (کنفرانس و مقاله برگزیده دفتر بسیج وفرهنگ اسلامی دانشگاه)
بررسی دین داری در بین جوانان با راهنمایی دکتر علیرضا خدامی (کنفرانس).
راهنمایی بیش از ده پایان نامه کارشناسی ارشد در واحد بندرعباس که همگی با نمره بسیار خوب به پایان رسید (نمره بین ۱۸ تا ۱۷.۵۰) 
چاپ بیش از ۲۰ مقاله دز ژونال های داخلی و خارجی که شامل مجلات علمی پژوهشی و ای اس ای و همچنین شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی با کسب رتبه های اول و پوستر.


کسب رتبه های درسی

معدل دوره کارشناسی : ۱۷.۱۳  ضمنا در طول دوره حائز رتبه اول و دانشجوی ممتاز دانشگاه  گردیده ام.

معدل دوره کارشناسی ارشد : ۱۷.۷۲ در دوره کارشناسی ارشد حائز رتبه سوم گردیده ام.

معدل دوره دکتری: ۱۸.۳۸ در دوره دکتری حائز رتبه اول گردیده ام.

سوابق حرفه ای :

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در مرکز آموزش از راه دور دانش منطقه با سمت دبیری به تدریس دروس مطالعات اجتماعی / جامعه شناسی ۱ و۲ /علوم اجتماعی پیش دانشگاهی / اقتصاد / روانشناسی مشغول بوده ام.
دو ترم تحصیلی به صورت پاره وقت در دانشگاه پیام نورداراب با سمت مربی دانشگاه  به تدریس درس قصه گویی ونمایش خلاق ، روانشناسی جنایی و آسیب شناسی اجتماعی  و دروس مربوط به رشته علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و روانشناسی مشغول بوده ام و مدرس در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در رشته بهداشت.
تدریس در دانشگاه علوم تحقیقات واحد هرمزگان در مقطع کارشناسی ارشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
چاپ بیش از ۲۰ مقاله علمی تخصصی و علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور.
چاپ کتاب ترجمه مقدمه ای بر نظریه های جرم شناسی هابکینز.
مهارتهای نرم افرازی : آشنایی کامل با اینترنت و برنامهword و برنامه نرم افزاری spss و لیزرل و ایموس